Kom i gang med Leganto

Synes du det er vanskelig å registrere litteraturlistene dine i Leganto? Vi viser deg hvordan!


24 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 24. april 2019
  • Tid: kl. 09.00 - 10.00
  • Sted: Campus Drammen, s2602
  •  

    Dette kurset er for ansatte ved USN. Ingen påmelding er nødvendig!

Emneansvarlige ved USN skal registrere pensumlistene i Leganto, slik at studenter får pensumlistene i riktig emne i Canvas. Biblioteket har ansvaret for opplæring i systemet, og kvalitetssikrer listene før publisering.

På kurset vil vi vise hvordan man søker opp litteratur, og legger denne i pensumlisten. Vi viser også hvordan man registrerer ulike type kilder.

Frist for ferdigstilling av pensumlister for høstsemesteret er 1. mai.