Hvordan få tilgang til artikler i fulltekst fra 1. januar 2019?

Det være mulig å skaffe fulltekst av artikler selv om du ikke finner lenker gjennom Oria, enten ved å be biblioteket om fjernlån eller ved å gjøre visse tilpasninger i nettleseren under litteratursøk.


1. Søk etter artikler på nettet
Søk slik du er vant til og bruk «plug-ins» til nettleseren som viser deg hvor du evt finner åpne versjoner av en artikkel (disse verktøyene lastes ned og installeres i nettleseren din).

Vi anbefaler disse verktøyene til nettlesere:

UnpaywallUnpaywall (for Chrome og Firefox):
Verktøy som evt leder deg til en evt åpen utgave av den artikkelen du ønsker å se på.

Open Access Button er en plugin til nettleseren som som registreer når folk kommer til en artikkel gjemt bak en betalingsmurOpen Access Button (for Chrome, Firefox og Safari):
Verktøy til å finne åpne versjoner av artikler, samt å sende henvendelser til artikkelforfattere om å egenarkivere en låst artikkel i et åpent faglig- eller institusjonelt arkiv.

 

Kopernio fungerer sammen med USNs proxyserver for å finne forskningsartikler vi abonnerer på og finner i tillegg PDF-er fra open access arkiv.Kopernio (for Chrome, Firefox og Opera):
Virker sammen med USNs proxyserver for å finne forskningsartkler vi abonnerer på og finner i tillegg fulltekst fra open access arkiv. Dersom USN har tilgang finner Kopernio PDF-versjonen av artikkelen automatisk. Lag en bruker hos Kopernio og velg USN som institusjon.

2. Kontakt artikkelforfatter eller andre forskere
Forskere kan som regel dele artikler med hverandre (avhenger av avtalen de har med forlagene) selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige - såkalt ‘scholarly sharing’. Send gjerne forfatteren en epost – de fleste deler gladelig artiklene med andre. I de sosiale forskernettverkene ResearchGate og Academia.edu kan du også enkelt sende henvendelser om kopier av artikler.

3. Ta kontakt med biblioteket
Artikler som ikke er fritt tilgjengelige og som biblioteket ikke har i sine samlinger, kan kanskje skaffes fra andre bibliotek i Norge og i utlandet. Ta kontakt med ditt lokale bibliotek.

4. Kjøpe artikler
De fleste forlag tilbyr muligheten for å kjøpe artikler som er i abonnementstidsskrifter. Dette dekkes av egne forskningsmidler.

 

Øvrige anbefalte vitenskapelig arkiv og søketjenester

ORIA - USNs søketjeneste for vitenskapelig materiale. Inneholder også åpent tilgjengelige ressurser.


Google Scholar - Googles søkeindeks for vitenskapelig innhold på internett er den mest omfattende søketjenesten for vitenskapelig litteratur i dag.

BASE –  er en av verdens største søketjeneste søketjeneste fra for vitenskapelig materiale. Den er drevet av Bielefeld Universitetsbibliotek. 60% av all litteraturen som er indeksert der er åpent tilgengelig (open access). 

 

Kontakt biblioteket

Artikler som ikke er fritt tilgjengelige og som biblioteket ikke har i sine samlinger, kan kanskje skaffes fra andre bibliotek i Norge og i utlandet gjennom fjernlånstjenesten. Dette er gratis for studenter og ansatte på USN. Ta kontakt med ditt campusbibliotek.