Fornye lån

Logg deg på Min konto i Oria for oversikt over lån og bestillinger.

Logg på med din Feide-ID, følg instruksjonen om hvilken tilhørighet du skal velge.

Eksterne lånere må bestille eget passord før de kan logge inn i Oria.

Når du er pålogget får du oversikt over lån og bestillinger, i tillegg til eventuelle lagrede søk. Et lån kan normalt fornyes hvis lånereglene ikke er overskredet, og det ikke foreligger venteliste.

Låneregler

 

Har du spørsmål om fornying av lån, kontakt ditt campusbibliotek.