Cristin - resultater

Første felles rapportering for USN var for publiseringsåret 2016 (som HSN). Tidligere rapporteringer følger institusjonsinndelingene som var gjeldende i DBH for de aktuelle rapporteringsår. I forbindelse med 2017-resultatene ble det utarbeidet statistikk 2010-2017 simulert iht ny organisasjonsstruktur.