• Bibliotek»
  • Hvorfor skal du lagre dine forskningsdata

Hvorfor skal du lagre dine forskningsdata

​Det finnes flere gode grunner til å lagre forskningsdata. De viktigste er å sikre dataene for fremtidig bruk, gjøre tilgangen enklere og øke effektiviseringen av innsamling og lagring av forskningsdata. Transparens fremmer den kritiske evalueringen av forskning og øker forskningens troverdighet. Ikke minst er det flere finansiører som krever lagring av forskningsdata.

Fordeler for deg som forsker:

  • Kan bidra til økt synlighet via siteringer og nedlastinger
  • Kan lede til nye samarbeidsmuligheter
  • Det blir lettere å finne forskningsdata
  • Andre kan gjenskape dine resultater og validere dem
  • Dataene lagres på sikre servere