Aktivitetslogging

Undervisning

Klasseromsundervisning, Wokshops og åpne kurs registreres i samme skjema.

Husk å logge kurs som avlyses pga manglende interesse med 0 deltakere.

Etter årsslutt legges Excelskjemaene i statistikkmappe på v. Data for kontaktperson, kullkode (finnes i timeEdit) og kommentarer kan fungere som referanse for planlegging av senere undervisning

Undervisningsstatistikk

Veiledninger

Her logger vi forhåndsvtalte veiledninger fra bestill en bibliotekarskjema samt veiledninger avtalt muntlig eller pr epost.

Vi logger også spontane veiledninger av større omfang (minst 20 minutter). (Type: "Dette ble mer enn vanlig skrankeveieldning") Tenk veiledninger som går utover "hvordan finner jeg boka", eller korte svar på om en referanse er korrekt sitert. Her må den enkelte vurdere hva som er grensen for "skrankeveiledning" som ikke skal telles og hva som er statistikkverdig

Veiledningsstatistikk

Arrangement

Her logger vi Kunnskap til lunsj, litteraturukearrangement osv

OBS: diskusjon - skal dette heller logges i Cristin?

Arrangementsstatistikk

Kompetanseutvikling

Her logges tid brukt på faglige seminarer, konferanser, etter- og videreutdanning og organisert intern opplæring. 

Artikler og konferansebidrag registreres i Cristin

Kompetanse

Søkeoppdrag

Her logger vi søkeoppdrag og litteraturlistevask av større omfang.

Sokeoppdrag