Skolefrafall - et personlig valg eller en utstøting?

Ungdommer forteller historien bak statistikken. Et forskningsforedrag om ungdom og frafall i skolen med dosent Mette Bunting .


26 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. september 2018
  • Tid: kl. 19.00 - 20.30
  • Sted: Campus Porsgrunn
De siste fem årene har forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge fulgt og intervjuet undgommer om skole og frafall. Begrunnelsene for å slutte eller avbryte skolen er mer sammensatt enn en personlig beslutning eller situasjon der og da. Ungdommenes historier peker på en utvikling som startet allerede tidlig på barneskolen og historiene er veldig forskjellige. Ungdommenes stemmer vil komme tydelig frem når vi ser på likhetsstrekk og søker å finne ut den store historien bak frafallsstatistikken.
 
Forskningen er en del av UngSA-prosjektet, som er et logitudinelt prosjekt i sitt femte av ti år. Prosjektet ledes av Mette Bunting og Geir Moshuus ved USN.

Kalender