Annett Arntzen

Professor i sosiologi med doktorgrad i epidemiologi.


Jeg har ledet Helsedirektoratets fagråd for sosial ulikhet og sittet i flere utvalg. Videre har jeg forsket på velferdssamfunnets utfordringer, og har fokus på levekårs- og integreringsutfordringer, polariseringstendenser og konsekvenser av "utenforskap".

Jeg holder ulike foredrag som gir en god oversikt over tema "sosial ulikhet i helse" og utfordringene med sosiale ulikheter.

Mine foredrag:

Sosial ulikhet i helse og levekår

Et sentralt spørsmål er om vi er på vei mot en ny type sorteringssamfunn der helse og utdanning i langt større grad enn tidligere fungerer som en køordner i arbeidslivet – og de med dårlig helse eller dårlige skoleforutsetninger havner sist i køen, og hvordan er det med innvandrerne i denne sammenheng.

Annett Arntzen

Professor/Instituttleder

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Annett Arntzen for å gjøre en avtale.