Informasjon til fagansatte

Biblioteket Vestfold har kontaktbibliotekarer som er ansvarlig for hvert sitt fagområde. Her finner du en oversikt.


Helse- og sosialvitenskap

Anita Nordteien 9251
Barbro Romstad 9254
Vibeke Saltveit (fra 1.oktober)

Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Eva Sauvage 8567
Kristin Østerholt 9256 
Alexandr Belov  9473

Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Kjell Ove Jahr 8568 
Mikael Lagerborg 9255

Handelshøyskolen

Siv-Guro Olsen 35 95 29 60
Trine Martens 9202 (Permisjon til 2019)
Mikael Lagerborg 9255