Informasjon til fagansatte

Biblioteket Vestfold har kontaktbibliotekarer som er ansvarlig for hvert sitt fagområde. Her finner du en oversikt.


Helse- og sosialvitenskap

Anita Nordteien 310 09 251
Barbro Romstad 310 09 254
Vibeke Saltveit 350 26 478

Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Eva Sauvage 310 08 567  
Atle Hårklau 310 09 726 
Alexandr Belov  310 09 473 

Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Kjell Ove Jahr 310 08 568 
Mikael Lagerborg 310 09 255

Handelshøyskolen

Siv-Guro Olsen 35 95 29 60
Trine Martens 31 00 92 02
Mikael Lagerborg 310 09 255