Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle!

Forskningsforedrag med dosent Runar Bakken


24 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 24. oktober 2018
  • Tid: kl. 19.00 - 20.30
  • Sted: Campus Porsgrunn

Foredraget tematiserer ulike sider ved motsetningen mellom det å ville leve så lenge som mulig, men ikke bli gammel og skrøpelig. Bakken tar utgangspunkt i hvordan dette kan oppleves og erfares. Han har skrevet en bok med samme tittel som foredraget og han beskriver hvordan mennesker rundt gamle mennesker, samfunnet og velferdsinstitusjoner forstår og forholder seg til hva det innebærer å eldes og leve som gammel.