Søkelogg

Søkelogg

En søkelogg er et nyttig hjelpemiddel når du søker i databaser. Her kan du registrere søkeordene du har brukt, og hvor mange treff du får på ulike søk.


Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med helsevitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Du kan også sende e-post til fagansvarlige innen helsefag og optometri.