Hvordan lage lenker til bibliotekets e-bøker eller artikler i fulltekst?

USN-biblioteket betaler for flere av de elektroniske ressursene du bruker. Dette skal fungere uten innlogging fra universitetets campusområder. Nedenfor finner du en veiledning på hvordan du kan lage lenker som fungerer hjemmefra.


For å lage lenker som også fungerer utenfor campus kan du ikke kopiere lenken direkte fra nettleseren. Om du ønsker å lage lenker som også fungerer hjemmefra er det i hovedsak to måter å gjøre dette på:

 

  • Enten å søke opp bøkene i Oria, og bruke lenkene derfra (Fra søkeresultatet - velg "send til" og så finn "permalenke" for å finne den riktige URL-adressen)

 

Eksempel:

Hvis du vil ha tilgang til en ebok med denne URL’en/lenkeadressen:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

… så vil full adresse inkludert prefiks være:

                https://ezproxy.usn.no/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

 

I praksis er det kanskje enklest å ta opp en notisblokk på skjermen og klippe-og-lime litt for å sette sammen en fungerende lenke med prefiks.

Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom prefiks og lenkeadresse!