Eksamen

Informasjon om eksamen finner du på min.usn.no

Eksamensoppgaver

Er du på utgikk etter gamle eksamensoppgaver? Det varierer hva det er tilgang til. Kontakt ditt campusbibliotek eller din faglærer.

For Telemark-campus ligger det en del gamle eksamensoppgaver her.