Kunnskap til lunsj: Refleksjonsrommet i beslutningsprosesser

Foredrag ved Thorvald Gran, Professor Emeritus ved Universitetet i Bergen og gjesteforsker ved USN. Gran tar utgangspunkt i sine funn rapportert om i sin bok "How speech acting and the struggle of narratives generate organization".


18 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 18. oktober 2018
  • Tid: kl. 12.00 - 12.45
  • Sted: Campus Vestfold, Biblioteket, 2. etg.

Refleksjonsrommet stiller samfunnsforskningen overfor nye oppgaver. Innlegget spør om det å overse språkmakten og refleksjonsrommene fører til overflatiske teorier om at ‘makta rår’ og ‘folk meler egeninteressen’.

Thorvald Gran har doktorgrad i statsvitenskap, og har blant annet forsket på vitenskap, ekspertise og profesjoner i den nye velferdsstaten i Norge/Norden. Videre har han arbeidet for NORAD på høyskolen for ledelse i Mzumbe, og forsket på NORAD prosjekter i Tanzania. Han har også forsket på organiseringen og reguleringen av norske fiskerier. Gran har utgitt flere bøker, deriblant "Vitenskap i praksis: metoder i forskning på harde og sosiale fakta" og "How speech acting and the struggle of narratives generate organization".